Schoolfeest wordt schoolbal

 

  

 

Heb je zin om van je schoolfeest een echt dansfeest te maken met nieuwe muziek en originele dansen? Dan bieden wij jullie het volgend project : 

 

Stap 1: Intake 

Iemand van de Balcompagnie komt op je school langs voor een intakegesprek. Hierin wordt een offerte voorgesteld en worden alle praktische en logistieke onderdelen van het Schoolbal besproken met de directie en liefst nog een paar leerkrachten die dit project helpen organiseren.  

 

Stap 2 : Instructie 

Je kiest uit onze programma's en wij brengen één of meerdere dagen - afhankelijk van de grootte van de school - muziektheatervoorstellingen als initiatie tot de verschillende dansen.

Hierbij houden wij ook rekening met de leeftijd en beginsituatie van de kinderen bij de keuze van de verschillende dansen die worden aangebracht.

 

Stap 3 : Zelf aan de slag 

In de uitgebreide lesmap vindt je de dansen uit de voorstellingen helemaal uitgeschreven zodat je deze verder kan inoefenen met je klas met de meegeleverde cd. Je vindt ook er aanzetten om te experimenteren met uitgebreide bewegingsopdrachten. Met behulp van deze lesmap kunnen in een projectmatige benadering rond 'schoolbal' een aantal bijkomende doelstellingen en eindtermen gerealiseerd worden.

In deze fase kun je ook aan decors en kostumes denken, je verzint aangepaste catering of drankjes voor je schoolfeest, kortom, je maakt dit gedeelte van het schoolbal zo uitgebreid als je zelf wil.

 

Stap 4 : Terugkommoment 

In de week voor het schoolfeest is er een 'terugkomdag' . Hierbij komt iemand van de Balcompagnie een halve dag langs om de dansen te herhalen, te kijken of alles in de juiste plooien valt en helpt jullie verder op weg.

 

Stap 5:  Het schoolfeest wordt een echt schoolbal! 

Heel onze ploeg strijkt neer op je school: dansjuffen, een muziekgroep en technische medewerkers maken alles klaar voor het Schoolbal. De Balcompagnie presenteert het hele schoolfeest in het thema van de voorstelling, ouders en bezoekers worden door de kinderen meegenomen in deze magische, fantasievolle wereld. 

 

Wanneer het Schoolbal begint, dansen alle kinderen mee in de voorstelling van een wervelend verhaal met live muziek. Na dit spektakel start het eigenlijke feest: alle ouders en andere aanwezigen mogen samen met hun kinderen de dansvloer op... Onze dansinstructrices leiden dit dansfeest voor klein en groot in goede banen en zorgen samen met het orkest voor een bruisend 'schoolbal' Joepijee olé!

 

 

 

 

 

 


muziek:
Yves Bondue
dans: Leen Taelemans en Harlinde Keymolen
fotografie:
Lieve Boussauw
grafisch ontwerp:
Gotcha-Design